Tijdens de Flanders International Business Awards reikt Flanders Investment & Trade (FIT) drie prijzen uit aan bedrijven die Vlaanderen mee op de kaart zetten. Daar zit ook een buitenlandse topinvesteerder tussen. Maar wat kenmerkt de ideale kandidaat voor Foreign Investor of the Year? John Verzeele, Director Inward Investment bij FIT, schetst dat profiel.

Positieve impact als hoogste goed  

Uit alle inzendingen kiest een professionele jury drie genomineerden voor de titel van Foreign Investor of the Year. Hoe stellen ze de shortlist op? 

John: “De jury houdt rekening met een brede waaier aan criteria om te bepalen of een buitenlands bedrijf een positieve impact nastreeft in het Vlaamse economische ecosysteem. Voegt het investeringsproject bijvoorbeeld een hoge economische waarde toe? Sluit het aan bij en versterkt het de strategische sectoren of innovatiedomeinen van Vlaanderen? Focust het op de lange termijn? Is er een innovatieve component? Is er aandacht voor duurzaamheid? Verankert de buitenlandse investeerder zich in het Vlaamse ecosysteem door over de bedrijfsmuren heen samen te werken? En ga zomaar verder.”  

Hoe > wat

Kijkt de jury ook naar de cijfers? 

John: “Natuurlijk, maar dat betekent niet dat kleinere projecten niet in aanmerking zouden komen. Het totale investeringsbedrag en de lokale jobcreatie zijn bijvoorbeeld belangrijke parameters om in acht te nemen, maar ze vertellen maar een deel van het verhaal. De jury kijkt niet enkel naar wat buitenlandse bedrijven precies in Vlaanderen doen, maar ook naar hoe ze dat aanpakken. Bedoeling is om een robuuste buitenlandse investeerder te vieren die Vlaanderen versterkt en omgekeerd en daarbij maatschappelijk verantwoord te werk gaat.” 

Meer dan een award

Behalve de titel van Foreign Investor of the Year, wat kan een wedstrijddeelname de bedrijven nog zoal opleveren? 

John: “Schopt je bedrijf het tot de shortlist van de Flanders International Business Awards, dan kan je dat zien als een ‘stamp of approval’ van de Vlaamse overheid op het hoogst mogelijke niveau. Het is een teken van erkenning en appreciatie voor de bijdrage van je bedrijf en een mooie kans om in de spotlights te staan met je investeringsinspanningen in Vlaanderen.  

Bovendien versterkt een nominatie of bekroning de band tussen je bedrijf en de Vlaamse overheid. Zo zet het de deur open voor nauwere samenwerkingen, netwerkopportuniteiten, verdere ondersteuning enzovoort. Dat alles is van onschatbare waarde voor andere zakelijke plannen die je bedrijf mogelijk nog koestert.”  
 

Helpt de wedstrijd buitenlandse bedrijven ook om zich in te bedden in de lokale economische ecosystemen? 

John: “Door mee te dingen naar de award voor Foreign Investor of the Year staat je bedrijf meteen in de schijnwerpers. Dat trekt de aandacht van zowel lokale bedrijven als toonaangevende spelers en potentiële partners. Het geeft blijk van je expertise, waarden en de lokale betrokkenheid van je bedrijf. Als bron van extra vertrouwen en geloofwaardigheid kan dat tellen. Het kan een mooie basis leggen voor nieuwe samenwerkingen, joint ventures, strategische partnerschappen en synergieën met andere bedrijven die al ingebed zijn in het zakelijke en innovatieve ecosysteem van Vlaanderen. 

"De wedstrijd als de award kunnen dienstdoen als een krachtig netwerk- en marketinginstrument, en dat zowel in als buiten Vlaanderen."
John Verzeele
Director Inward Investment bij FIT
Foto van John Verzele, Director Inward Investment at FIT

Ook belangrijk: een nominatie of overwinning kan je inzetten voor employer branding. Zie het als een manier om je reputatie als uitzonderlijke werkgever in de kijker te zetten in de Vlaamse arbeidsmarkt. Toptalent werkt doorgaans graag voor een onderneming die in de spotlights staat of in de prijzen valt. Een titel als Foreign Investor of the Year is dus een niet te onderschatten troef, zeker voor buitenlandse bedrijven die nog relatief onbekend zijn op Vlaamse bodem en op zoek zijn naar hun eerste lokale medewerkers.” 

Kortom, zowel de wedstrijd als de award kunnen dienstdoen als een krachtig netwerk- en marketinginstrument, en dat zowel in als buiten Vlaanderen.”