Artikel 1 

Flanders Investment & Trade (FIT) organiseert een wedstrijd voor bedrijven die zich hebben onderscheiden in het Vlaamse economische ecosysteem, de Flanders International Business Awards.  

Met de Flanders International Business Awards zet FIT bedrijven in de kijker met opvallende exportresultaten, uitzonderlijke investeringsdossiers en unieke verhalen van startups. Zo toont FIT zijn unieke meerwaarde en DNA: het verbinden van ondernemers, beslissingsnemers en organisaties om Vlaanderen internationaal op de kaart te zetten. 
 

Artikel 2 

FIT reikt de Flanders International Business Awards uit in 3 categorieën: 

 • Exporter of the Year; 
 • Foreign Investor of the Year; 
 • Startup of the Year (opgericht na 2012).  
   

Artikel 3 

Bedrijven met een zetel in Vlaanderen of in Vlaanderen gevestigde vennootschappen met autonome beslissingsbevoegdheid kunnen deelnemen aan de wedstrijd door het online wedstrijdformulier in te vullen. 

Deelnemende bedrijven die het online wedstrijdformulier invullen, aanvaarden onvoorwaardelijk het wedstrijdreglement. Zij verklaren ook dat de verstrekte gegevens volledig en juist zijn. Deelnemende bedrijven geven FIT de toelating om RSZ-attesten op te vragen. 
 

Artikel 4 

Bedrijven kunnen maximaal 2 opeenvolgende edities genomineerd worden voor de Flanders International Business Awards. Winnaars van de Flanders International Business Awards worden 2 daaropvolgende edities uitgesloten van deelname. 
 

Artikel 5 

De jurering gebeurt in 2 rondes. 
 
In de 1e juryronde selecteert de jury in elk van de 3 categorieën de 3 best scorende bedrijven. Deze 9 bedrijven worden genomineerd voor de Flanders International Business Awards.  

In de 2e juryronde selecteert de jury 1 winnaar uit de 3 genomineerden voor elk van de 3 categorieën van de Flanders International Business Awards, op basis van het online wedstrijdformulier enerzijds en een presentatie door de genomineerde bedrijven anderzijds.  

Elk jurylid heeft inzage in het volledige dossier, zonder beperkingen. De juryleden behandelen de door de kandidaten verstrekte informatie als strikt vertrouwelijk. De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. De beraadslagingen van de jury vinden plaats in besloten kring en zijn strikt geheim. 
 

Artikel 6 

Deelnemende bedrijven worden onder meer beoordeeld op volgende criteria: 

 • diversificatie en duurzaamheid van de internationale activiteiten in en/of vanuit Vlaanderen –robuustheid van het bedrijf; 

 • significante impact op groei en innovatie van het Vlaamse ecosysteem waarin het bedrijf is ingebed; 

 • hun internationale successen en de ambassadeursrol die zij daarvoor willen opnemen.  
   

Artikel 7 

FIT reikt de Flanders International Business Awards uit aan de 3 bedrijven die door de jury als winnaar worden aangeduid.  

De 3 winnaars verwerven de titel van Flanders International Business Award, met vermelding van de categorie en van het jaartal: 

 • Exporter of the Year; 
 • Foreign Investor of the Year; 
 • Startup of the Year.   

De winnaars ontvangen elk een trofee en mogen de Flanders International Business Award, met vermelding van de categorie en van het jaartal, gebruiken in hun bedrijfscommunicatie.  
 

Artikel 8 

De genomineerden ontvangen de titel ‘Flanders International Business Award, genomineerde’ met vermelding van de categorie en van het jaartal waarin ze genomineerd zijn.  

De genomineerden ontvangen elk een trofee en mogen het logo, met vermelding van de categorie en van het jaartal, gebruiken in hun bedrijfscommunicatie.   
 

Artikel 9 

Winnaars en genomineerden van de Flanders International Business Awards geven FIT toelating om hun naam en logo op te nemen in zijn communicatie.  

FIT kan de contactgegevens van de deelnemers delen met partners en sponsors. Partners en sponsors van FIT mogen de naam van winnaars en genomineerden eveneens gebruiken in hun communicatie in het kader van de Flanders International Business Awards.