Met bijna 200 directe verbindingen met buitenlandse bestemmingen, 19 miljoen passagiers en 776.000 ton vrachtvervoer in 2022, is Brussels Airport voor veel zakenreizigers en cargo de gateway van én naar Vlaanderen. En bij uitbreiding naar de rest van het land en Europa. Symbolischer kon de locatie voor onze Flanders International Business Awards dan ook niet. Arnaud Feist, CEO van uitbater Brussels Airport Company, vertelt over de cruciale rol van onze nationale luchthaven in de Vlaamse economie.

Samen sterker

“Brussels Airport is de op een na belangrijkste economische groeipool in België, goed voor zo’n 24.000 directe en 40.000 indirecte jobs. Op de site zijn 317 bedrijven actief. Dat is een stad op zich, die bruist van initiatieven, innovatie, diversiteit en engagement. Je kan het echt zien als een epicentrum van verschillende economische activiteiten, waardoor sectoraal en cross-sectoraal werken in het DNA van Brussels Airport zit ingebakken.

We zijn ervan overtuigd dat we daarom een sterke meerwaarde bieden binnen het Vlaamse ecosysteem. Alle initiatieven die dat broodnodige ecosysteem versterken en in de kijker zetten, zoals FIT en zijn Flanders International Business Awards, dragen we een warm hart toe.”

"We zijn de gateway van en naar Vlaanderen en bij uitbreiding Europa."
Arnaud Feist
CEO Brussels Airport Company
Arnaud Feist - Brussels Airport Company

Maatschappelijke rol

“Zo’n belangrijke rol komt ook met verantwoordelijkheden. Die nemen we met veel ambitie op. Zo schrijven we mee aan maatschappelijk relevante oplossingen voor uitdagingen zoals de klimaatverandering, mobiliteitsdruk, digitalisering en de positie van Vlaanderen in de wereld versterken.

Dat zijn bijzonder complexe vraagstukken waarvoor we partnerships hebben met uiteenlopende sectoren. De luchthaven fungeert als ideale proeftuin en ecosysteem voor de ontwikkeling van innovatieve oplossingen in verschillende domeinen. We zijn bijvoorbeeld projectleider van Stargate, een programma binnen de Europese Green Deal.

Daarvoor werken we samen met een consortium van 21 partners om tegen 2026 innovaties en initiatieven te ontwikkelen voor een versnelde transitie naar een groenere luchtvaart. We focussen op drie pijlers: de verdere decarbonisatie van de luchthavenoperaties, de lokale omgevingskwaliteit verbeteren en de modal shift stimuleren.”

Investeren loont

“We investeren daarnaast in start-ups die bijdragen aan een groter innovatief vermogen en zo de wendbaarheid en groei van Brussels Airport ondersteunen. Voorbeelden zijn onze investeringen in Jetpack, SkeyDrone, DronePort en Airport Intelligence, een Vlaamse start-up die erg internationaal actief is.

Ook voor Vlaamse exporteurs en buitenlandse investeerders helpt Brussels Airport indirect mee dossiers te winnen. Een directe verbinding is namelijk een van de cruciale factoren in een internationaal beslissingsproces. Daarom blijven we ons netwerk van directe vluchten naar vooral intercontinentale bestemmingen uitbouwen.”

Inspirerende kruisbestuiving

“We zijn blij dat we onze passie, vaardigheden, kennis en creativiteit kunnen delen met andere partners via initiatieven zoals die van FIT. Innovatie en vooruitgang hebben immers universele struikelblokken en drempels. Door ervaringen over bedrijfsmuren en sectoren heen te delen, geven we Vlaanderen samen een mooie toekomst.

Brussels Airport Company

  • Uitbater van nationale luchthaven Brussels Airport en Skyhall
  • +/- 200 directe verbindingen met buitenlandse bestemmingen
  • +/- 19 miljoen passagiers en 776.000 ton vrachtvervoer (2022)

Prijkt uw organisatie hier de volgende editie ook?

Prijkt uw organisatie hier de volgende editie ook?